van roon automatisering

producten

ZONDER UITZONDERING OP MAAT GEMAAKT VOOR VELERLEI TAKEN IN UITEENLOPENDE BEDRIJVEN

Enkele voorbeelden

HRM4

We bring

HR alive

Uw HUMAN RESOURCE MANAGEMENT administratie is completer en efficiënter dan ooit met de HRM applicatie die Van Roon Automatisering heeft ontwikkeld samen met HRM4. Het gemak van één systeem waarin alle gegevens staan is nu ook beschikbaar voor het MKB. 

HRM4  Uw organisatie heeft op elk moment een compleet overzicht per medewerker.

Behalve personalia en contract gegevens worden ALLE details die betrekking hebben tot het dienstverband bijgehouden; bijvoorbeeld leaseauto, creditcard, telefoonabonnement, werkschoenen, etc. Belangrijke documenten zoals de getekende arbeidsovereenkomsten, ID’s en CV’s kunt u op medewerker niveau digitaal opslaan. Uw tijdsregistratie wordt compleet geautomatiseerd. 

Medewerkers kunnen online inloggen met de smartphone of PC en het eigen personeelsdossier inzien, afhankelijk van autorisatie. Vakanties kunnen worden aangevraagd door de medewerker. Declaraties en overuren kunnen door de medewerker worden doorgegeven. De leidinggevende ontvangt automatisch een email ter goedkeuring. Met HRM4 heeft de medewerker een transparant inzicht in de status van zijn vakantierechten, overuren en digitaal dossier.

Maar HRM4 kan veel meer. HRM4 kan worden uitgebreid met Wet Poortwachter, Projectadministratie en andere Modules. Interfaces met uw salarisadministratie en andere toepassingen zijn eenvoudig te realiseren. En heeft uw onderneming zéér specifieke wensen dan maakt Van Roon Automatisering een maatwerkoplossing.

De applicatie is ontworpen op het Filemakerplatform, dat kansen, schaalbaarheid en flexibiliteit biedt. Goed om te weten dat de hosting geschiedt op een uitermate veilige plek in Nederland.

Heeft u vragen of wilt u een demonstratie bel dan 06-51490907 of stuur een e-mail naar info@vanroonautomatisering.nl

AdVoS

Maatwerk applicatie voor een Nederlandse gemeente t.b.v. het bijhouden van en Dossier met hulpvragen voor hulpbehoevenden. Een veelzijdige en flexibele applicatie die voor elk gemeenteloket inzetbaar is. Zonodig kan er een tijdelijke extra gebruiker worden aangemaakt, zodat een externe betrokkene een periode toegang krijgt tot relevante delen van het Dossier.

De rapportages aan de gemeente (en belanghebbenden) zijn volledig anoniem middels zogenoemde draaitabellen die op basis van een geselecteerde periode en dossierkenmerken wordt opgemaakt.

Gemeenteloketten kunnen zonodig onderling elkaars Dossiers inzien. Via MasterAdVos moet de vragende partij een verzoek indienen. Pas na verificatie en toestemming van de leverende partij wordt het Dossier een bepaalde periode, beperkt toegankelijk.

iMMS

iMMS is de maatwerk applicatie die Van Roon Automatisering heeft ontwikkeld voor bedrijven die een artikelassortiment hebben waar serienummers, lotnummers, expiratiedata van toepassing zijn zoals medische instrumenten, onderdelen van machines etc.
De applicatie omvat Relatiebeheer, CRM, Voorraad, Ordering, Inkoopmanagement, Facturatie en interfaces naar de financiële administratie.

Voor bedrijven die artikelen produceren en repareren is de module MiMS binnenkort beschikbaar.

iPTMS

Maatwerk applicatie die Van Roon Automatisering heeft ontwikkeld voor het beheer van projecten met de hieraan gerelateerde urenverantwoording en kosten.

De applicatie omvat: Relatiebeheer, Projectenadministratie, Urenverantwoording, beheer Declaraties, Vakantie en Verlof, Facturatie uren en declaraties naar de klant, bewaking actielijst op medewerker, DatumGereedGepland.

Optiek

Optiek Light

De voor opticiens ontwikkelde applicatie Optiek bevat o.a.: Agenda met afspraken per medewerker, Klantgegevens, CTL- en Brilmetingen, Controle Oproepen, Verwijzing naar specialist, Artikelbeheer met voorraadbeheer, Kassa voor afrekenen met de klant, Grootboek- en Omzetoverzichten per geselecteerde periode per Artikelgroep.

Optiek Light

Optiek Light is een kleine versie van Optiek waarin alleen de Klantgegevens, CTL en Bril metingen worden geregistreerd en Controle Oproepen kunnen worden verstuurd.

Curapede

De applicatie Curapede is ontwikkeld voor de pedicure praktijk waarbij de pedicure in de praktijk of bij de klant aan huis op een tablet of laptop met de applicatie kan werken. De applicatie omvat het beheer van agenda, patienten, behandelingen, declaratie richting klant.

Testimonial

“Vooral de flexibele uitbreidingsmogelijkheden maakten ons bedrijf veel slagvaardiger”

A. Koster, communicatiebureau AKR