Van Roon Automatisering en ConnectNL zijn onlangs een samenwerkingsverband aangegaan waarbij een convergentie is ontstaan tussen applicatie, ontwikkeling/beheer en infrastructuur.