De SAP Jobscheduler is bedoeld als centrale module van waaruit alle informatie van jobs worden vastgelegd alsmede de volledige (ook jobafhankelijke) jobscheduling kan worden beheerd.

De module omvat:

Het registreren van Jobs
Jobgegevens
Wie waar verantwoordelijk voor
Uitgebreide mogelijkheden voor jobinformatie en job(on)afhankelijke jobinformatie zoals koppelingen naar bijv. Functioneel en Technisch ontwerp
Beheer Jobopbouw: Voor iedere job kan worden vastgelegd welke programma’s, varianten, spooling in een job aanwezig zijn.
Planning
De planning wanneer en met welke periodiciteit over welke doelserver een job moet draaien
De planning van job(on)afhankeljke jobplanningen gebruik makend van de SAP Events mogelijkheden
Jobbewaking
Beheer Herstelprocedures
Wie moet bij welke calamiteit geïnformeerd worden

Naast bovenstaande belangrijkste onderdelen bevat de SAP Jobscheduler ook ondersteunende componenten:

Naslag Een tabel waarin een trefwoord met uitgebreide uitleg kan worden opgeslagen
Commando Welk SAP commando doet wat
Langlopers Registratie doorlooptijden van jobs van waaruit analyses gedaan kunnen worden.
(Hier is een redelijke kennis van Excel gewenst)

Deze module kan ook voor andere grote applicaties worden ingezet waar een jobadministratie gewenst is.