Het Rappelsysteem is een systeem welke alle te controleren/bewaken onderdelen van het systeem valideert en wanneer de validatie voldoet, het gecontroleerde item meldt in het Rappelscherm.
Het Rappelsysteem is standaard aanwezig in de applicatie Assurantie Verzekering en Hypotheek en is een optionele module voor de applicaties
In de applicatie Assurantie Verzekering en Hypotheek bewaakt het Rappelsysteem

- De polis aanvraag
o Benodigde stukken ingeleverd
§ Elke Polisaanvraag kan zijn eigen te controleren/bewaken stukken bevatten
o Benodigde stukken doorgestuurd./ingeleverd bij
- Relatie
o Periodiek bezoek (indien gewenst door relatie) afspreken
o Lopende offertes
o Lopende verzekeringen (einde verzekering, einde rentevastperiode bij hypotheken)
- ToDo
o Het Rappelsysteem valideert het volledige ToDo systeem en meldt de ToDo die aan de selectievoorwaarden voldoen

Kenmerken Rappelsysteem
Het Rappelsysteem wordt voor iedere klant op maat ingericht
De validaties die worden uitgevoerd zijn per te controleren onderdeel variabel in te stellen. (wat wel niet valideren, hoeveel dagen/uren vooraf melden etc)
Zeer belangrijke rappelmeldingen kunnen indien gewenst direct gemaild worden naar de Mail of Pocket PC. (Word, Excel, Contactpersonen, Tasks en Mail moet op Pocket PC geimplementeerd zijn)
Outlook compatible