In 2007 is Van Roon Automatisering gestart met de bouw van de nieuwe applicatie Opticien. Deze applicatie had als belangrijkste doelstelling
- Moet kunnen draaien op zowel op Windows 10 als op Apple OS Marverick
- Moet het meest uitgebreide pakket worden rond vastlegging gegevens van Klant, Ogen, Refractie, Montuur, Glazen, Contactlenzen, Diensten
- Eenvoudig in bediening, snel vinden van informatie

Vooruitlopend op de brochure die bijna gereed is: Opticien is Het volledig geïntegreerde pakket voor de opticien:
- Afspraken
Datum, Tijd, Medewerker, Spreekkamer, Klant, Type afspraak
- Bezoekrapport
Bezoekreden, achtergrondinformatie, doorverwijzing van
- Refractie/CTL controle
- Voorschift
Voorschrift, Doorverwijzing naar
- Artikelen
Artikelen, instructies
Ctl-abonnement
- Verkoop
Afrekenen via factuur met klant
Losse verkoop
- Inkoop
Besteladviezen vanuit voorraadmutaties door verkopen
- OnderHanden Werk (OHW)
Deze module bevat het lopende OHW van alle niet gereedzijnde verkooporders, en niet uitgeleverde inkooporders
Diverse orderstadia worden geregistreerd (datum, wie, mail/gsm, aantekening) van waaruit kan worden gerappelleerd aan klanten
en leveranciers.
- Relatiebeheer
Zeer uitgebreide database voor Klantgegevens en Leveranciergegevens
- Artikel en Voorraadbeheer
Zeer uitgebreide database voor Artikelgegevens en Voorraad.
- Mailingen
Mailing mogelijkheden vanuit de database gebruikmakend van Word of Works.
- Volledig geïntegreerd met Grootboek
Leveranciers
Klanten
Kostenplaatsen
Verkopen
Inkopen
- Volledig geïntegreerd met Rappelsysteem
Welke klanten moeten worden opgeroepen voor een (CTL) Controle
ToDo systeem (wie wat wanneer voor welke klant/leverancier, eventueel gekoppeld aan een bezoek van de klant)
Mogelijkheid om openstaande debiteuren en crediteuren te rappelleren