De applicatie Installatie en Montage is ontwikkeld voor alle bedrijven die projectmatige werkzaamheden uitvoeren zoals installatiebedrijven, montagebedrijven, onderhoudsbedrijven, stucadoorbedrijven, klusbedrijven, afbouwbedrijven etc.
De applicatie is onderverdeeld in

Verkoop
Beheer Klanten/Prospects
- Bewaking van uw klanten en de stand van zaken van uw prospects
- Prospectweging
- Bezoekrapportage
- Planning Hercontact in weken of (afgesproken) datum/tijd
- Wie is voor welke klant verantwoordelijk
- Beheer Offertes en aanbiedingen van concurrentie
- De Klantgegevens zijn hiërarchisch opgebouwd waarmee
o Van een concern alle dochtermaatschappijen gekoppeld kunnen worden
§ Van elke dochter kunnen afdelingen en/of contactpersonen worden gekoppeld
o U op concernnivo afspraken kunt maken die voor alle dochterbedrijven gelden
§ Bovenstaande regel kan ook toegepast worden op andere vormen van samenwerking van klanten/prospects zoals bijv een Vereniging van Eigenaren die overkoepelende afspraken maakt voor alle eigenaren.

Beheer Materialen
De materiaal module is zeer uitgebreid en bevat de volgende onderdelen
- Enkelvoudige materialen
- Samengestelde materialen
- Inkoopbeheer
o Bestellijst per order of per leverancier
o Bestelgrootte
o (inkoop)Prijsafspraken met leveranciers
- Voorraadbeheer (optioneel)
o Minimum voorraad
o Voorraad locatie

Opstellen offerte
Een belangrijk kenmerk van deze module is dat niet alleen standaard produkten en prijzen gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de offerte, maar dat ook gegevens gebruikt kunnen worden die in een (uw eigen?) Excelsheet zijn berekend. Denk hier bijvoorbeeld aan het berekenen van de hoeveelheid materiaal die nodig is voor een bepaald werk, waarmee ook de hoeveelheid tijd kan worden berekend die u nodig heeft het werk uit te voeren.
Bijzonder te vermelden is dat u zowel Samengestelde Artikelen en ‘normale’ artikelen kunt gebruiken bij het opstellen van uw offerte.

In de afrondende fase van de verkoop is het de Prijs waarover onderhandeld wordt. De applicatie Installatie en Montage biedt u alle mogelijkheden om de prijzen te veranderen totdat u een goede offerte heeft. U ziet bij elke verandering direct de gevolgen in korting, hoeveelheden materiaal of uren werk. Standaard worden op de offerte de bruto verkoopprijzen, verleende korting en het te betalen eindbedrag vermeld alsmede het aantal uren werk.

Order
Verwerken order
Nadat de offerte getekend is, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar
- Orderbevestiging
- Aanbetalingfaktuur
- Inkoopopdracht(en)
- Planning

Urenverantwoording
Van iedere order kan een urenverantwoording worden bijgehouden waarmee u inzicht krijgt over de uitgevoerde werkzaamheden conform de offerte/order verlopen, de zogenoemde Nakalkulatie . Dit kan gedetailleerd maar ook ‘in hoofdlijnen’ .

Meer en Minderwerk
Er is een speciaal scherm waarin u meer en minderwerk punten kunt invoeren. Na invoer van deze
punten kunt u kiezen of u de meer en minderwerk punten via de eindafrekening aanbiedt of dat u eerst
een offerte aanmaakt van de meer/minderwerk punten en deze vervolgens via een aparte factuur of
de eindafrekeningsfactuur aan uw klant doorbelast.

Facturatie
De volgende fakturen zijn beschikbaar

Aanbetaling
U kunt in het systeem zelf het percentage of minimum bedrag opgeven wat de klant moet aanbetalen
Meerwerk/Minderwerk
In een apart scherm kunt u de zogenoemde meer- en minder-werk punten opnemen die op de eindafrekening apart worden vermeld.
Eindafrekening
De eindafrekening bevat alle punten uit de afgesloten order, het meer- en minderwerk, het totaalbedrag, het bedrag wat de klant reeds betaald heeft, en het bedrag ‘Nog te Betalen’.

De Aanmaning is geen factuur maar wel een belangrijke optie.
Aanmaning
Helaas, helaas, een onmisbaar onderdeel. De aanmaning bevat een opsomming van alle verzonden facturen, reeds betaalde bedragen en openstaand saldo te betalen.

Journaalposten voor financieel systeem
De facturatie genereert journaalposten die standaard geschikt zijn voor de applicatie Financials. Daarnaast kunnen de journaalposten aangeboden worden aan uw financiele administratie.

Registreren betalingen
Afhankelijk hoe u de inrichting van uw applicaties heeft opgezet, kunnen faktuurbetalingen van klanten en betalingen van inkoopfakturen aan leveranciers in de applicatie Installatie en Montage worden bijgehouden. Deze boekingen worden middels Journaalposten aangeboden aan uw administratie.

Journaalposten voor financieel systeem.
Exportmogelijkheden van informatie naar financieel systeem
(Nb. Alle journaalposten en overige boekingen worden ONVERDICHT aangeboden aan de financiele administratie)