De applicatie Assurantie Verzekering en Hypotheek omvat de volledige administratie en dossierbeheer voor Assurantie, Verzekeringen en Hypotheek bedrijven.
Daarnaast bevat Assurantie Verzekering en Hypotheek een volledige module voor bewaking van uw relaties (en polissen) en de werving van nieuwe klanten.

Relatiebeheer
- Beheer Relaties
- Beheer Prospects
- Beheer Verzekeringsmaatschappijen
- Beheer Banken
- Beheer Notarissen

Zakelijke relaties
- Contactpersonen/afdelingen
- Concernafspraken die voor dochterondernemingen/medewerkers van toepassing zijn

Particuliere relaties
- Beheer Gezinsleden
- “Werkt bij” zakelijke relatie mogelijkheid
- “Kind van” relatie mogelijkheid

Alle relaties
- Periodieke bezoekplanning
- Relatieverantwoordelijke
- Alle verslagen (bezoek/offerte/gesprek/brief) beschikbaar vanuit het relatiescherm

Polisbeheer
- Pakketpolis en ‘ gewone’ polis
o Stukken
§ Beheer van de benodigde stukken die voor een verzekering nodig zijn. Beheer dat de stukken worden ingeleverd alsook het beheer dat de stukken zijn doorgestuurd naar bijvoorbeeld notaris.
o Verzekerde Objecten
§ Mogelijkheden om foto’s op te nemen van de verzekerde objecten
o Erfgenamen
o Verzekerden
o Begunstigden

ToDo
- Het ToDo systeem is de standaard module van alle applicaties waarin alle te ondernemen activiteiten beheerd kunnen worden, door wie en met welke prioriteit de activiteit moet worden opgepakt en voor welke datum de activiteit gereed moet zijn.

Rappelsysteem
Het Rappelsysteem is een systeem welke alle te controleren/bewaken onderdelen van het systeem valideert en wanneer de validatie voldoet, het gecontroleerde item meldt in het Rappelscherm.
In de applicatie Assurantie Verzekering en Hypotheek bewaakt het Rappelsysteem

- De polis aanvraag
o Benodigde stukken ingeleverd
§ Elke Polisaanvraag kan zijn eigen te controleren/bewaken stukken bevatten
o Benodigde stukken doorgestuurd./ingeleverd bij
- Relatie
o Periodiek bezoek (indien gewenst door relatie) afspreken
o Lopende offertes
o Lopende verzekeringen (einde verzekering, einde rentevastperiode bij hypotheken)
- ToDo
o Het Rappelsysteem valideert het volledige ToDo systeem en meldt de ToDo die aan de selectievoorwaarden voldoen

Kenmerken Rappelsysteem
Het Rappelsysteem wordt voor iedere klant op maat ingericht
De validaties die worden uitgevoerd zijn per te controleren onderdeel variabel in te stellen. (wat wel niet valideren, hoe veel dagen/uren vooraf melden etc)
Zeer belangrijke rappelmeldingen kunnen indien gewenst direct gemaild worden naar de Mail of Pocket PC. (Word, Excel, Contactpersonen, Tasks en Mail moet op Pocket PC geimplementeerd zijn)
Outlook compatible